Slide 1 به وب سایت
مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی
روشنا
خوش آمدید !

کارگاه ها

تلفیق روانشناسی در هنر ، ادبیات و آموزه های دینی و معنوی
 • تفسیر روانکاوانه فیلم های سینمایی
 • تفسیر و تحلیل آثار ادبیات فارسی  با رویکرد روان شناختی
 • ارائه سخنرانی و تشکیل برنامه های مذهبی و معنوی توسط روانشناسان و متخصصان مرکز روشنا
تور ها و سفر های روانشناسی
 • باتوجه به موضوعی سازنده و مرتبط سفری تدارک دیده می شود.طی سفر مطالب و محتوایی ارائه خواهد شد که به نوبه خود تجربه ای جدید و آموزشی به یادماندنی و موثر خواهد بود
فرزند پروری
 • کارگاه های ویژه والدین بر اساس ارجحیت های  رشدی فرزندان
 • کارگاه های ویژه کودک و نوجوان  بر اساس معضلات فراگیرتر
 • استعداد سنجی و ردیابی مسیر شکوفایی فرزندان سازمان در مقاطع مختلف رشدی و تحصیلی
همسران همراه
 • آزمون های تشخیص تعیین تعارضات
 • جلسه ارزیابی و مصاحبه
 • تشکیل کارگاه های مهارت آموزی ، گفتگو ، حل مسله مدار
 • همایش عمومی افتخار به هویت سازمانی خانواده
پیش از ازدواج
 • گارگاه آشنایی
 • آزمون های خودشناسی
 • آزمون های ازدواج
 • کارگاه مهارت های پیشگیرانه و ارتباطی
سلامت روان
 • اجرای تست های غربالگری سلامت روان
 • تعیین راه های ترمیم و درمان مسائل روانی
  • (مشاوره فردی ، گروه درمانی ، پیشنهادهای تغییرات درون سازمانی)
 • برگزاری کارگاه های مربوط با بیشترین موارد نبود سلامت روان در پرسنل

آخرین اخبار

بسته کار ویژه کارکنان

سازمان موفق و پویا

 • انجام آزمون های نیازسنجی و هدف گیری بر اساس الویت ها
 • اجرای کارگاه ارتقای مهارت های پنجگانه حرفه و مشاغل سازمانی و گروهی
 • تعیین مشاوره همراه  ، هنگام برگزاری دوره جهت ارتباط هرچه بیشتر و انجام تمرین های مربوط به آموزش ها
 • انجام ارزیابی های هفتگی و ارائه بازخورد

بسته کار ویژه مدیران

سازمان موفق و پویا

 • اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های روان شناختی  موثر و به روز برای مدیریت کارآمد

 

 • برگزاری جلسات راهبردی هدفمند با توجه به نیازهای ویژه مدیران و متناسب  با خدمات ، محصول و چشم انداز سازمان شما

بسته مشاوره شغلی و حرفه ای

سازمان موفق و پویا

 • استعداد یابی
 • تعیین تیپ های شخصیتی
 • جای گذاری بهینه در مناسب ترین جایگاه سازمانی
 • تعیین نقشه راه برای رسیدن به حداکثر بازدهی
 • ارتقای مهارت های ارتباطی ، مشتری مداری ، حل مساله در بحران و مذاکره