تصمیم گیری در زندگی مستلزم آن است که یک مسیر را انتخاب کرده و به آن متعهد شویم و در عین حال به انتخاب های جایگزین نه بگوییم.

احساس بلاتکلیفی یکی از ویژگی های زندگی مدرن است که به نوعی، نتیجه انتخاب های بیشماری است که اکنون در دسترس شماست. با این حال به نظر میرسد که برخی به آسانی تصمیم میگیرند، به آن متعهد میشوند و با نتایج تصمیم خود کنار می آیند؛ در صورتی که برای برخی، تصمیم گیری به طرز باور نکردنی دشوار و ترسناک است. به طور معمول دشوار بودن تصمیم گیری سه دلیل عمده دارد.

1) کمال گرایی: “تصمیم من باید بهترین تصمیم ممکن باشد، هیچ جایی برای خطا وجود ندارد. همه جوانب امر باید بررسی شود که مبادا  من تصمیم اشتباهی بگیرم چون تصمیم اشتباه نشان میدهد که من یک بازنده هستم”

2) ترس از پشیمانی: ” من تصمیم اشتباهی خواهم گرفت و در نهایت از تصمیم خود پشیمان خواهم شد. تحمل پشیمانی طاقت فرسا خواهد بود و من توانایی تحمل غم و اندوه آن را ندارم”

3) نیاز به راضی نگه داشتن دیگران: ” من باید مطمئن شوم که همه از تصمیم من راضی باشند و یا اگر تصمیم من اثر منفی بر افراد زندگی من داشته باشد، تایید میکند که من فرد خود خواهی هستم.
در بعضی مواقع دلایلی که مطرح شد با یک دیگر ترکیب میشوند و تصمیم گیری دشوار تر از قبل میشود

چطور میشود از این سردرگمی مزمن رها شد؟ با این گامها شروع کنید

1) چرایی تصمیمات خود را بشناسید:

 

در نظر بگیرید که در شرایطی که باید تصمیم بگیرید واقعاً چه چیزی برای شما مهم است و از خود بپرسید ، “اگر این تصمیم در مورد یک موضوع خیلی مهم بود ، چه اتفاقی می افتاد؟ و چه گامی بر می داشتم که بتواند مرا به آن سمت هدایت کند؟ ” این نگرش تصمیم گیری را از چیزی که باید از آن اجتناب شود به چیزی که  باید به آن نزدیک شد تغییر می دهد.

2) به خودتان یادآوری کنید که هیچ تصمیمی کاملا بدون عیب نیست:

هر  تصمیمی که بگیرید به طور همزمان یک در را به روی شما باز میکند و یک در را می بندد. زمانی که این حقیقت را بپذیرید و با این حقیقت کنار بیاید که در هر صورت پشیمانی یک احتمال اجتناب ناپذیر است میتوانید بهتر بر جنبه های مثبت تصمیمات خود متمرکز شوید

3) به جای نتیجه به فرایند دقت کنید:

به تصمیمات خود به عنوان یک سفر نگاه کنید نه به عنوان یک مقصد. هر یک از تصمیمات شما مسیری است که شما را به خود حقیقی تان تبدیل میکند.  این سفر درباره ی شما و تصمیم هایی است که میگیرید. تصمیم هایی که ارزشمند، مهم و گاها اشتباه هستند.