مدرس: سرکار خانم دلارام جمعیان
هزینه شرکت:  50 هزار تومان
زمان: 20 اردیبهشت ماه ساعت 14-16

این کارگاه بصورت آنلاین برگزار خواهد شد

نقش اول فیلم قرنطینه

  • فارسی وارد نمایید
  • قیمت: 50,000 تومان