نام تحلیل‌گر: جناب آقای حسن‌زاده
هزینه شرکت: ۵۰ هزار تومان
زمان: روز جمعه ۱۸ بهمن ماه
ساعت: ۱۵-۱۸

پخش و تحلیل فیلم «parasite»

  • فارسی وارد نمایید
  • قیمت: 50,000 تومان