مرحله 1 از 4

آشنایی صمیمانه و دل‌نشین با قرآن 

برای نوجوانان کلاس ششم تا نهم

 زمان: 8 نشست از 29 دی الی 18 اسفند روزهای جمعه

پسران 10:30 تا 12 

دختران: 12:30 تا 14

تسهیل‌گر: دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

بر اساس کتاب آلمانی: Gott ist schön, Das ästhetische Erleben des Koran

(نگاهی زیبایی شناسانه به قرآن)

موضوعات: 

گفت‌و‌گو پیرامون آیه های تمثیلی و تشبیهی، شرح و بسط داستان‌های قرآنی، بیان ظرافت‌ها و زیبایی‌های ادبی در قرآن، هم‌خوانی های قرآنی (صوت و تصویر)

*شرکت‌کنندگان در کارگاه همدلانه در تابستان 1402، از تخفیف ویژه برای ثبت نام برخوردار خواهند بود. 

نشانی: خیابان دولت، خیابان عین‌آبادی، بن ‌بست بنفش اول

نکات مهم(ضروری)