مرحله 1 از 4

 آشنایی صمیمانه و دل‌نشین با قرآن 

برای دختران 13 تا 19 سال

زمان: جمعه‌ها از 12 مرداد

ساعت: 10 الی 12

به مدت 4 جلسه 

تسهیل‌گر: دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

بر اساس کتاب آلمانی: Gott ist schön, Das ästhetische Erleben des Koran

(نگاهی زیبایی شناسانه به قرآن)

موضوعات: 

گفت‌و‌گو پیرامون آیه های تمثیلی و تشبیهی، شرح و بسط داستان‌های قرآنی، بیان ظرافت‌ها و زیبایی‌های ادبی در قرآن، هم‌خوانی های قرآنی (صوت و تصویر)

نشانی: خیابان دولت، خیابان عین‌آبادی، بن ‌بست بنفش اول

نکات مهم(ضروری)