مرحله 1 از 5

"کارگاه زوجی هنری دوچرخه طلایی"

فرصتی برای باهم بودن، باهم بافتن و باهم ساختن یک زندگی

مخاطب: زوج

تاریخ کارگاه: جمعه 4 اسفند‌ 1402

ساعت 16 الی 20:30

در این کارگاه در بخش روا‌ن‌شناسی زوجی دو چرخ طلایی احساسات من و تو به زوج داده می‌شود و آن‌ها یاد می‌گیرند که در مواقعی که خودشون یا همسرشون حال خوبی ندارند، چطور به کمک این دو چرخ، از این حال بد خارج شوند. 

در بخش هنری، زوجین با هنر بافت دستبند به کمک چرخ خوشحالی آشنا شده و برای هم دسبتند می‌بافند. 

 

نکات مهم(ضروری)