مرحله 1 از 4

کارگاه دنیای رنگی من و مامانم

مخاطب: کودکان 2 تا 4 سال دوجنس با مادر 

ظرفیت کارگاه: 5 تا 7 نفر

مدرس: خانم هدی معتضدیان (مربی هنر و خلاقیت کودکان)

زمان شروع: از تاریخ 2 بهمن‌ماه، دوشنبه‌ها به مدت 5 جلسه

از ساعت 10:30 الی 11:30 

جلسه اول (آدم برفی): 

کاردستی آدم برفی، چسب و توپ‌های رنگی

جلسه دوم (دلقک پرشی):

درست کردن دلقک پرشی، پارچه پر از توپ

جلسه سوم (لیوان جادویی):

لیوان جادویی، بادبادک بازی

جلسه چهارم (توپ پرتابی):

دیوار رنگی، توپ و حلقه

جلسه پنجم (فوت فوتی):

توپ و فوت، آرد بازی 

*امکان حضور به صورت تک جلسه

نکات مهم(ضروری)