مرحله 1 از 4

 کارگاه جزیره کودکی (عید نوروز)

مخاطب: کودکان 4 تا 8 سال دو جنس بدون والدین

ظرفیت کارگاه:  10 تا 15 نفر

مدرس: خانم هدی معتضدیان (مربی هنر و خلاقیت کودکان)

            همراه با ساخته دست کودکان و پذیرایی        

زمان: 17 اسفندماه 1402 (تک جلسه)

ساعت: 10:30 صبح تا 12:30 ظهر

دست‌سازه ها و بازی‌ گروهی کودکانه که شامل:

_بازی گروهی (درست کردن اژدها نماد سال 1403)

_صحبت درباره نوروز و درست کردن سفره هفت سین 

_بازی گروهی (انفجار کاغذ رنگی)

_درست کردن کارت پستال

_ساخت قسمتی از قصه عمو نوروز و قصه‌خوانی مخصوص کارگاه 

مکان: مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی و روشنای روان‌مهر 

نکات مهم(ضروری)