مرحله 1 از 4

فلسفه برای کودکان (فبک) _ ترم دوم

روزهای چهارشنبه (به مدت 8 جلسه) 

شروع دوره: از 27 دی 

با حضور سرکار خانم هدا ضرابی (کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت)

موضوعات: 

گسترش تفکر تاملی 

تقویت مهارت های استدلال ورزی

پرورش تفکر انتقادی  

دانش آموزان پایه سوم و چهارم دبستان: ساعت 16 الی 17 

پذیرش عضو جدید (ظرفیت 4 نفر)

 

نکات مهم(ضروری)