مرحله 1 از 4

روز های سه شنبه ها (به مدت پنج جلسه) 

شروع دوره: از سه شنبه ۲ آبان 

از ساعت 17 الی 18 

با حضور دکتر غفاری 

مخاطبان: کودکان ۶ تا ۹ سال به همراه مادر 

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، بن بست بنفش ۱، مرکز روشنا 

نکات مهم(ضروری)