مرحله 1 از 4

کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی 

شروع از تاریخ 28 آبان 

یکشنبه ها به مدت 4 جلسه 

از ساعت 16 تا 18 

جلسه اول: گوش دادن فعال (مهارت های گفت و گو) 

جلسه دوم: مهارت ابراز احساسات و بیان نیازها 

جلسه سوم: مهارت ارتباط شفاف و اصلاح تحریف های شناختی 

جلسه چهارم: مهارت مذاکره و حل مسئله 

با حضور: دکتر نوح افشار (متخصص روان پزشکی و زوج درمانگر)

              دکتر مهدی دوایی (روانشناس تربیتی) 

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، کوچه بنفش، بن بست بنفش یک، مرکز روشنای روان مهر

نکات مهم(ضروری)