مرحله 1 از 4

جلسه تسهیلگری شناخت بهتر خود (با نگاه بر ناخودآگاه): 

تسهیلگر: سید شهروز میرحسینی 

تاریخ: جمعه 13 بهمن، ساعت 14:30 الی 16:30 (یک جلسه) 

* دراین جلسه قصد داریم تا به شناخت بهتر خود بپردازیم، به این صورت که: 

_ از احساساتمان حرف می‌زنیم 

_ از بدن‌مان بیشتر می‌دانیم 

_ و "خود" خفته خود را فرا می‌خوانیم نکات مهم(ضروری)