مرحله 1 از 4

کارگاه "تفسیر نقاشی کودک" 

با حضور: دکتر سحر پهلوان نشان 

موضوعات: 

آشنایی با ساخت های تفسیری در نقاشی کودک 

آشنایی با شاخصه های تحول بهنجار و ناهنجار کودک از طریق نقاشی 

آشنایی با اختلال های روان شناختی کودکان از طریق نقاشی 

آشنایی با تفسیر خط، عناصر، اشکال و رنگ‌ها در نقاشی کودک 

آشنایی با انواع آزمون‌های نقاشی در حوزه‌ی تشخیصی و درمانی (اجرا و نمره گذاری) 

آشنایی با معانی عناوین عناصر نقاشی کودک 

تفسیر نقاشی و نقاشی درمانی در کودک و بزرگسال 

روزهای پنج شنبه 12 و 26 بهمن 

ساعت 13 الی 16

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، کوچه بنفش، بن بست بنفش یک، مرکز روشنای روان مهر 

نکات مهم(ضروری)