تاثیر استرس بر جنین

آیا استرس در دوران بارداری اثرات منفی بر تکامل مغز جنین دارد؟ استرس پاسخی است که بدن در مواجهه با عوامل استرس زا مانند شرایط یا محرک های بیرونی می‌دهد. هنگام استرس هورمون کورتیزول در خون فرد بالا می‌رود.

 با افزایش غیرعادی‌ سطح کورتیزول، برخی نواحی مغزی که در حافظه و یادگیری نقش دارند کوچک‌تر از اندازه طبیعی خود می‌شوند. استرس در سه ماهه نخست و دوم بارداری بیشترین اثر مخرب را بر مغز جنین دارد، چون در این زمان مغز به سرعت در‌حال رشد و شکل‌گیری است. مادرانی که در دوران بارداری استرس زیادی را تجربه کرده اند تحول ذهنی و حرکتی نوزادان‌شان دیرتر تکامل می‌یابد و همچنین این کودکان اضطراب و هیجانات منفی بیشتری دارند و مهارت های بازی کردن و توانایی های زبانی این کودکان از بقیه کودکان پایین تر است.

 اما خوشبختانه همه استرس ها از نظر اثرات منفی و پایدار بودن مشابه نیستند. مادران در دوران بارداری همواره میزان متوسطی از استرس را تجربه می‌کنند که حتی برای رشد جنین لازم است. در کل بهتر است مادران در زمان بارداری، مخصوصا شش ماه نخست، از قرار گیری در موقعیت های استرس زا اجتناب کنند تا مغز جنین‌شان بهتر و سالم‌تر رشد کند.