مرحله 1 از 4

کارگاه اختلال طیف اوتیسم (معرفی جامع اختلال، ارزیابی و مداخله افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم) 

مدرسین: دکتر کاوه مقدم (روان‌شناس کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه، پژوهشگر و درمانگر طیف اوتیسم) 

امیر مهدی مهدوی (کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، پژوهشگر و درمانگر طیف اوتیسم) 

زمان: پنج‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1403 

ساعت: 14 الی 18 

 

نکات مهم(ضروری)