مرحله 1 از 4

"کارگاه تلفیقی تعامل روان‌شناختی به زبان انگلیسی"

مخاطب: 

گروه 1: کودکان 4.5 الی 6 سال 

گروه 2: 3 الی 4.5 سال 

در این کارگاه سازه‌هایی مانند تعامل در گروه، نظم فردی، دوستی و مهربانی، مهارت‌های هیجانی، احترام، شناخت احساسات و... به زبان انگلیسی به کودکان عزیزمان بازآموری می‌شود. 

تسهیلگر دوره: خانم الناز مرحمتی (متخصص زبان‌آموزی کودکان) 

اولین جلسه از 27 اردیهشت‌ماه

آخرین جلسه 24 خرداد‌ماه

به مدت 5 جلسه

روزهای: پنج‌شنبه 

گروه 1: پنج‌شنبه‌ها از 10 الی 11 صبح

گروه 2: پنج‌شنبه‌ها از 11:30 الی 12:30 صبح

یادآوری:

1) در جلسه اول، برای انس یافتن کودکان، شرایط حضور مادر در کلاس فراهم خواهد شد. 

2) در میانه دوره، یک جلسه کوچ (همیاری حمایتی) برای مادران، توسط خانم ترانه ریسمانچیان برگزار می‌شود. 

 

 

نکات مهم(ضروری)