مرحله 1 از 4

کارگاه حضوری "مواجهه مناسب با دوران بلوغ دختران و پسران" 

با تدریس دکتر محمدعلی فیاض‌بخش 

مخاطبان: مادران، پدران و مربیان نوجوانان 12 تا 18 سال 

موضوعات: 

اقتضائات فیزیولوژیک و بیولوژیک دوران بلوغ 

اقتضائات عاطفی_روانی دوران بلوغ 

مراقبت ها و هشدارها، ملاحظات اجتماعی_روان‌شناختی 

مواجهه با انحرافات و آسیب‌ها 

روزهای یکشنبه 3 و 10 دی 

ساعت 16 الی 19

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، کوچه بنفش، بن بست بنفش یک، مرکز روشنای روان مهر

نکات مهم(ضروری)