مرحله 1 از 4

کارگاه حضوری خودشناسی با استفاده از علم ژنتیک

 زمان: یک‌شنبه 17 دی ماه، از ساعت 16 الی 19

 یک جلسه با موضوع شخصیت شناسی و ژنتیک 

اجرا: دکتر مهدی دوایی (روان‌شناسی شخصیت من)

دکتر حنیفه میرطاووسی (روان‌شناسی ژنتیک من)

نشانی: خیابان دولت، خیابان عین آبادی، بن بست بنفش اول  

نکات مهم(ضروری)