مرحله 1 از 4

گروه درمانی اهمال کاری (ونه تنبلی!) 

مخاطبان: نوجوانان 12 تا 18 سال 

جمعه ها از تاریخ 22 دی به مدت 6 جلسه 

دختران از ساعت 10 الی 11:30، پسران از ساعت 12 الی 13:30 

تسهیل گر: مطهره وکیلی 

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، کوچه بنفش، بن بست بنفش یک، مرکز روشنای روان مهر 

نکات مهم(ضروری)