مرحله 1 از 4

کارگاه حل و رفع تعارض والد_نوجوان (ویژه والدین) 

روزهای یکشنبه 7 و 14 آبان 

ساعت 16:30 الی 19:30

با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فیاض بخش 

موضوعات: 

عمده ترین چالش های امروزین نوجوانی 

نوجوانی در چالش هویت؛ راهکارهای تثبیت هویت 

ادبیات تفاهم و مفاهمه با نوجوان 

توجیه و انتخاب الگوی "پذیرش_اقتدار" در تعامل با نوجوان 

نشانی: شهید کلاهدوز (دولت)، خیابان عین آبادی، کوچه بنفش، بن بست بنفش یک، مرکز روشنای روان مهر


نکات مهم(ضروری)